slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

NPK chuyên dùng cho Lúa

NGỰA CHỒM TEone LÚA 1&2 ( chuyên dùng cho lúa)

Tăng ra rễ, đẻ nhánh, vươn cao, tăng số nhánh hữu hiệu.

- Giúp cây khỏe mạnh, tắng sức chống chịu sâu bệnh, phèn mặn, hạn, úng

- Tăng năng suất, tăng chất lượng lúa, gạo

* Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015

.

Xem thêm

NGỰA CHỒM TEone LÚA 3

- Giúp cây sinh trưởng phát triển mạnh, đòng to, trổ đều, bông to, hạt chắc

- Giúp cây khỏe mạnh, tăng sức chống chịu sâu bệnh, phèn nặng, hạn, úng.

- Tăng năng suất, chất lượng lúa, gạo, tăng lợi nhuận

* Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015

Xem thêm

NPK NGỰA CHỒM 998 TVL ( chuyên dùng cho lúa)

- Giúp cây lúa tăng ra rễ, đẻ nhánh, vươn cao, tăng số nhánh hữu hiệu.

- Giúp cây khỏe mạnh, tắng sức chống chịu sâu bệnh, phèn mặn, hạn, úng

- Tăng năng suất, tăng chất lượng lúa, gạo.

* Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015

Xem thêm

NK NGỰA CHỒM 999 TVL (chuyên dùng cho lúa)

- Giúp cây lúa sinh trưởng phát triển mạnh, đòng to, trổ đều, bông to, hạt chắc.

- Giúp cây khỏe mạnh, tăng sức chống chịu sâu bệnh, phèn nặng, hạn, úng.

- Tăng năng suất, chất lượng lúa, gạo, tăng lợi nhuận

- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015

Xem thêm

NPK cho lúa 3 (19 - 3 - 22 + TE)

- Phân bón cao cấp ngựa chồm

- Nguyên liệu ngoại nhập 100%

- chuyên dùng cho cây lúa

- Tăng đề kháng với bệnh hại

- Hấp thụ dưỡng chất nhanh

- năng suất và chất lượng nông sản cao

- Khối lượng tịnh: 50kg

- ISO 9001: 2015 

- HSD : 2 NĂM

 
Xem thêm

028.6684.6099

028.3620.0636

028.6684.6099

Hotline:028.6684.6099